MDE MƏHSULLARI

AKLI GÜVƏNLİ VƏ ENVIRONMETAL OTEL MINİBARINI TƏMİN EDƏN MDE, ŞİRKƏTLƏRİMİZ VƏ CƏMİYYƏTİMİZİN DƏYƏRİNİ YARADIRIQ

MDE ŞİRKƏTİ

MDE 2010-cu ildə quruldu, FABRİKA ƏSAS OTEL OTELLƏRİNİN TƏHLÜKƏSİZLİKLƏRİNİ, GÜVENLİ DEPOZİT KUTULARINI, EV SAFLƏRİNİ VƏ OTEL SİSTEMİNİN MINIBARINI İSTEHSAL ETMƏDİ.