MDE ПРОДУКТИ

MDE ПРЕДОСТАВЯ ИНТЕЛИГЕНТЕН БЕЗОПАСЕН И ЕКОЛОГИЧЕН ХОТЕЛ MINIBAR, СЪЗДАВАМЕ СТОЙНОСТ ЗА НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ И ОБЩЕСТВОТО

МДЕ КОМПАНИЯ

MDE е създадена през 2010 г., Фабриката основно произвежда сейфовете в хотела, безопасни кутии за депозити, домашни сейфове и минибара за абсорбция на хотела.