MDE KHOOM

MDE UA KEV TXHEEJ TXHEEM KEV RUAJ NTSEG THIAB ENVIRONMETAL HOTEL MINIBAR, Peb tabtom tsim muaj nuj nqis rau peb cov kws qhia ntawv thiab TXOJ CAI

MDE TSWV YIM

MDE YUAV TSUM TAU RAU HAUV 2010, LUB HOOBKAS TXUJ CI KHOOM LUB HOTEL CHAW CAIJ NYOOG, SAFE DEPOSIT BOXES, COV TSEV NOJ MOV, THIAB HOTEL ABSORPTION MINIBAR.