ПРОИЗВОДИ МДЕ

МДЕ ИЗВЕШУВАМЕ ИНТЕЛИГЕНТНИ БЕЗБЕДНИ И МИНИБАРИ НА ХОТЕЛОТ ЗА VИВОТНА СРЕДИНА, КРЕИРАМЕ ВРЕДНОСТ ЗА НАШИТЕ ПАРТНЕРИ И ОПШТЕСТВО

ДРУШТВО МДЕ

МДЕ ОСНОВАНА ВО 2010 ГОДИНА, ФАБРИКАТА ВО ГЛАВА ГО ПРОИЗВОДУВА БЕЗБЕДНИЧКИТЕ СОБИНСКИ СОБИ, БЕЗБЕДНИ КУБИИ ЗА ДЕПОЗИИ, ДОМАШНИ СЕФЕРИ И МИНИБАР НА АПОСОРЦИЈА НА ХОТЕЛ.